Vid banquetten

Innan banquetten

Vid större middagar brukar en välkomstdrink serveras innan sittningen. Detta ger gästerna en möjlighet att hälsa på varandra. Under välkomstdrinken bör en tänka på att inte lämna sitt sällskap. Hos vigda par förs traditionellt damen vid höger sida.

Under välkomstdrinken kan en också passa på att beskåda de bordsplaceringstavlor som finns uppsatta.

Under banquetten

På toastmasterns signal tar en sin plats vid bordet. Traditionellt sitter damen alltid till höger om sin bordskavaljer.

Demonstrationsvideo för att veta vem er bordspartner är

Under sittningen skall bordet inte lämnas. Bärs klänning har en dock tillåtelse att lämna bordet, om en mot förmodan måste. Detta skall i så fall ske så diskret att övriga gäster inte störs. Bordpartnern hjälper givetvis till genom att dra ut stolen alternativt skjuta in stolen, då detta kan vara svårare en vad en kan tro att göra själv med extra festliga klänningar. Då en kommer tillbaka avvaktar en med att gå in i middagssalen om någon håller tal eller dylikt, för att efteråt gå till sin plats, lika diskret och försiktigt som en gick ut. Att störa en talare eller artist med onödigt spring anses mycket oartigt.

Vid tal läggs bestick ned på tallriken och lyssnar under tystnad.

Rökning får under inga som helst omständigheter ske vid matbordet!

Skålning sker efter utlysning av toastmastern/talarna samt på eget bevåg med bordspartnern, och endast med vin eller snaps. Första skålen, välkomstskålen, sker när vinet till huvudrätten serverats. Om någon rojalitet närvarar är första skålen alltid Konungens Skål.

Lysta skålar går till på så sätt att en efter talet höjer glaset diskret, vänder sig mot bordspartnern, tittar denne i ögonen, markerar skålen och säger “skål”, vänder sig mot bordsgrannen på den andra sidan, tittar denne i ögonen, markerar skålen och säger “skål” och till sist mitt emot, tittar denne i ögonen, och markerar skålen och säger “skål”. Därefter smuttar en på vinet. Skålen avslutas genom att genomföra samma procedur baklänges, d.v.s. markera skålen mittemot, markera skålen med bordsgrannen, markera skålen med bordspartnen, och sätta ned glaset samtidigt som denne. Det anses oartigt att sätta ner glaset före sin bordspartner.

Demonstrationsvideo för hur en korrekt skål går till

I små sällskap skall en inte börja äta av huvudrätten innan välkomstskålen utbringats. I större sällskap kan en långsamt börja äta av huvudrätten när alla runt omkring en har fått mat på tallriken.

Efter banquetten

Då kaffeserveringen börjar lida mot sitt slut inleds danskvällen. De första två danserna tillägnas bordspartnen. De två påföljande danserna tillägnas bordsgrannen. Allmänna regler vid dans är att en alltid dansar två danser i följd med samma partner, och att en bara får neka en dans om den som bjuder upp är i ett sådant tillstånd att denne inte kommer att komma ihåg huruvida hen fick dansa eller ej.