Utlåning

Marskalksämbetet har ett antal frackar och balklänningar till utlåning för teknologer som önskar gå på bal men inte har rätt klädsel. Klädseln lämnas tillbaka till Marskalksämbetet kemtvättad och hel. Nedan finns bilder på klänningarna i olika storlekar, inom kort kommer även frackarna.

Kläningar

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements