Marskalksämbetet

Marskalksämbetet är en organisation som står för det där lilla extra vad det gäller Chalmers traditioner och ¨finkultur¨ vid Chalmers Studentkår. Detta betyder att medlemmerna i Marskalskämbetet måste göra sitt yttersta för att se till att få upp intresset för dessa traditioner. Ett ökat intresse ger samtidigt en expansiv och en bra framtid för Marskalksämbetet som kommitté och ett rikare kulturliv på Chalmers som skola. Läs här Marskalksämbetet tidigare år.

HLM_1827

Foto: Emilia Sandolf

“Med vilja och mod så långt vår makt sträcker sig önska vi kämpa och sträva för att beskärma de Chalmerska traditionerna. Vi vilja även värna och värja Chalmeristen och dennes vänner och ävlas för att upprätthålla deras samhörighet och ära. Vi önskar att alltid vara trogna och ståndaktiga inför vårt rike och vår konung och att ständigt rättfärdigt hålla och utöva vårt ämbete.”

Marskalksämbetet har till uppgift att:

  • Vårda och handha fanborgen*
  • Bevara Chalmers Studentkårs traditioner vad gäller mössor, standar och etikett och att informationen om detta finns att tillgå för studentkårens medlemmar
  • Anordna studentkårens mösspåtagningar
  • Anordna Chalmers Studentkårs årliga vårbal
  • Arbeta för att Chalmers Studentkår skall vara representerade på Nobelmiddagen

* Studentkårens, Sveriges, Chalmers tekniska högskolans och Unionsfanan. Unionsfanan används då det under unionens tid studerade en stor andel norrmän vid Chalmers tekniska läroanstalt, som skolan hette på den tiden, och då unionen upplöstes 1905 var denna andel ca 40%. Unionens upplösande innebar mycket för relationen mellan svenskar och norrmän men framför allt att ett stort hinder för norrmän att studera vid Chalmers där de tidigare kunnat studera som om det vore ett norskt lärosäte. Av gemenskap beslutade den då ca 1 år gamla studentkåren att inte godkänna unionsupplösningen och har sedan dess fortsatt använda unionsflaggan istället för den svenska.

Marskalksämbetet is a committee that is responsible for that extra edge when it comes to Chalmers tradition and “high culture” at Chalmers Student Union.

The Committee has the task of:

  • Preserve and manage the massed standards
  • Preserving the Chalmers Student tradition of caps, banners and etiquette and Ensure That the Information on this is available for Student Union members
  • Organize the Student Union change of caps in spring and fall, known as “mösspåtagningar”
  • Arranging Chalmers Student’s annual spring ball
  • Work to Chalmers Student Union will be Represented at the Nobel Banquet