Kontakt

Adress:
Teknologgården 2
412 58 GÖTEBORG
E-post:
info@marskalk.chs.chalmers.se

Kontaktuppgifter till och ansvarsuppgifter hos Marskalksämbetet 17/18

DSC_7590

Foto: Viktor Lindblom

Öfvermarskalk
Anna Skoglund
0725-60 60 66
ofvermarskalk@marskalk.chs.chalmers.se

Öfvermarskalken är ytterst ansvarig för kommitténs verksamhet samt är ekonomiskt ansvarig. Öfvermarskalken handhar även den huvudsakliga kontakten med högskolan och studentkåren. I övrigt är vederbörande ansvarig för Chalmers Studentkårs Mösspåtagningar.
DSC_7555

Foto: Viktor Lindblom

Klubbmästare
Victor Gustafsson
0730-69 99 49
klubbmastare@marskalk.chs.chalmers.se

Klubbmästaren ombesörjer det ädla uppdraget att förse ämbetet (och dess arrangemang) med för ändamålet adekvat dryck. Dessutom innehar klubbmästaren ansvar för att verkställa ämbetets Sångbokssittning, samt att tillhandahålla fanorna i Chalmers Studentkårs fanborg.
Fredrika

Foto: Viktor Lindblom

Vårbalsansvarig
Fredrika Lundkvist
0761-95 49 90
balen@marskalk.chs.chalmers.se

Vårbalsansvarig innehar det ärofyllda uppdraget att ansvara för arrangerandet av Chalmers Studentkårs årliga vårbal. Detta uppdrag inkluderar att tillse att det finns adekvat lokal, mat och underhållning för balen.
res_1504170979210

Foto: Viktor Lindblom

Spons- och Höstbalsansvarig
Elina Venneman
0733-59 59 33
spons@marskalk.chs.chalmers.se

Höstbalsansvarig innehar uppdraget att ansvara för att förgylla var chalmerists mörkaste månad genom ämbetets årliga höstbal. Sponsansvarig innehar det ärade updraget att förse ämbetet med sponsorer så att deras redan så högtidliga arrangemang skall bli ännu trevligare.
profil2

Foto: Viktor Lindblom

PR-ansvarig
Ailinh Nguyen
0739-50 26 11
pr@marskalk.chs.chalmers.se

PR-ansvarig har som åtagande att sprida Marskalksämbetets budskap till gemene Chalmerist via diverse kommunikationskanaler, både inför specifika arrangemang samt förmedla information om Chalmers traditioner. PR ansvarar också för hemsidan och kommitténs grafiska profil.

 

Advertisements