Kontakt

 

Adress:
Teknologgården 2
412 58 GÖTEBORG
E-post:
info@marskalk.chs.chalmers.se

Kontaktuppgifter till och ansvarsuppgifter hos Marskalksämbetet 18/19

HLM_1770.jpg

Foto: Simon Holm

Öfvermarskalk
Hanna Karlsson
0701-76 12 56
ofvermarskalk@marskalk.chs.chalmers.se

Öfvermarskalken är ytterst ansvarig för kommitténs verksamhet samt är ekonomiskt ansvarig. Öfvermarskalken handhar även den huvudsakliga kontakten med högskolan och studentkåren. I övrigt är vederbörande ansvarig för Chalmers Studentkårs Mösspåtagningar.
HLM_1757

Foto: Simon Holm

Klubbmästare
Rasmus Nordström
0735-20 49 24
klubbmastare@marskalk.chs.chalmers.se

Klubbmästaren ombesörjer det ädla uppdraget att förse ämbetet (och dess arrangemang) med för ändamålet adekvat dryck. Dessutom innehar klubbmästaren ansvar för att verkställa ämbetets Sångbokssittning, samt att tillhandahålla fanorna i Chalmers Studentkårs fanborg.
HLM_1777.jpg

Foto: Simon Holm

Vårbalsansvarig
Anna Petersson
0709-57 36 28
balen@marskalk.chs.chalmers.se

Vårbalsansvarig innehar det ärofyllda uppdraget att ansvara för arrangerandet av Chalmers Studentkårs årliga vårbal. Detta uppdrag inkluderar att tillse att det finns adekvat lokal, mat och underhållning för balen.
HLM_1786

Foto: Simon Holm

Spons- och Höstbalsansvarig
Caroline Schröder
0725-48 30 16
spons@marskalk.chs.chalmers.se

Höstbalsansvarig innehar uppdraget att ansvara för att förgylla var chalmerists mörkaste månad genom ämbetets årliga höstbal. Sponsansvarig innehar det ärade updraget att förse ämbetet med sponsorer så att deras redan så högtidliga arrangemang skall bli ännu trevligare.
HLM_1807.jpg

Foto: Simon Holm

PR-ansvarig
Frida Carlvik
0702-56 69 86
pr@marskalk.chs.chalmers.se

PR-ansvarig har som åtagande att sprida Marskalksämbetets budskap till gemene Chalmerist via diverse kommunikationskanaler, både inför specifika arrangemang samt förmedla information om Chalmers traditioner. PR ansvarar också för hemsidan och kommitténs grafiska profil.

 

Advertisements