Kontakt

 

Adress:
Teknologgården 2
412 58 GÖTEBORG
E-post:
info@marskalk.chs.chalmers.se

Kontaktuppgifter till och ansvarsuppgifter hos Marskalksämbetet 19/20

HLM_1786

Foto: Emilia Sandolf

Öfvermarskalk
Madeleine Lexén
0705-72 55 61
ofvermarskalk@marskalk.chs.chalmers.se

Öfvermarskalken är ytterst ansvarig för kommitténs verksamhet samt är ekonomiskt ansvarig. Öfvermarskalken handhar även den huvudsakliga kontakten med högskolan och studentkåren. I övrigt är vederbörande ansvarig för Chalmers Studentkårs Mösspåtagningar.
HLM_1786

Foto: Emilia Sandolf

Klubbmästare
Leon Larsson
0761-00 56 99
klubbmastare@marskalk.chs.chalmers.se

Klubbmästaren ombesörjer det ädla uppdraget att förse ämbetet (och dess arrangemang) med för ändamålet adekvat dryck. Dessutom innehar klubbmästaren ansvar för att verkställa ämbetets Sångbokssittning, samt att tillhandahålla fanorna i Chalmers Studentkårs fanborg.
HLM_1786

Foto: Emilia Sandolf

Vårbalsansvarig
Viktoria Enderstein
0761-66 35 98
varbal@marskalk.chs.chalmers.se

Vårbalsansvarig innehar det ärofyllda uppdraget att ansvara för arrangerandet av Chalmers Studentkårs årliga vårbal. Detta uppdrag inkluderar att tillse att det finns adekvat lokal, mat och underhållning för balen.
HLM_1786

Foto: Emilia Sandolf

Spons- och Höstbalsansvarig
Sofie Aidemark
0765-67 84 78
hostbal@marskalk.chs.chalmers.se

Höstbalsansvarig innehar uppdraget att ansvara för att förgylla var chalmerists mörkaste månad genom ämbetets årliga höstbal. Sponsansvarig innehar det ärade updraget att förse ämbetet med sponsorer så att deras redan så högtidliga arrangemang skall bli ännu trevligare.
HLM_1786

Foto: Emilia Sandolf

PR-ansvarig
Sara Kitzing
0704-01 26 46
pr@marskalk.chs.chalmers.se

PR-ansvarig har som åtagande att sprida Marskalksämbetets budskap till gemene Chalmerist via diverse kommunikationskanaler, både inför specifika arrangemang samt förmedla information om Chalmers traditioner. PR ansvarar också för hemsidan och kommitténs grafiska profil.