Kontakt

Adress:
Teknologgården 2
412 58 GÖTEBORG
E-post:
info@marskalk.chs.chalmers.se

Kontaktuppgifter till och ansvarsuppgifter hos Marskalksämbetet 16/17

img_0197

Foto: Simon Nielsen

Öfvermarskalk
Maria Magnusson
0768-08 49 72
ofvermarskalk@marskalk.chs.chalmers.se

Öfvermarskalken är ytterst ansvarig för kommitténs verksamhet samt är ekonomiskt ansvarig. Öfvermarskalken handhar även den huvudsakliga kontakten med högskolan och studentkåren. I övrigt är vederbörande ansvarig för Chalmers Studentkårs Mösspåtagningar.
img_0085

Foto: Simon Nielsen

Klubbmästare
Jonas Hultén
0702-61 73 75
klubbmastare@marskalk.chs.chalmers.se

Klubbmästaren ombesörjer det ädla uppdraget att förse ämbetet (och dess arrangemang) med för ändamålet adekvat dryck. Dessutom innehar klubbmästaren ansvar för att verkställa ämbetets Sångbokssittning, samt att tillhandahålla fanorna i Chalmers Studentkårs fanborg.
img_0103-kopia

Foto: Simon Nielsen

Vårbalsansvarig
Viktoria Hedlund
0734-22 26 12
balen@marskalk.chs.chalmers.se

Vårbalsansvarig innehar det ärofyllda uppdraget att ansvara för arrangerandet av Chalmers Studentkårs årliga vårbal. Detta uppdrag inkluderar att tillse att det finns adekvat lokal, mat och underhållning för balen.
img_0156

Foto: Simon Nielsen

Spons- och Höstbalsansvarig
Amanda Markgren
0705-19 82 53
spons@marskalk.chs.chalmers.se

Höstbalsansvarig innehar uppdraget att ansvara för att förgylla var chalmerists mörkaste månad genom ämbetets årliga höstbal. Sponsansvarig innehar det ärade updraget att förse ämbetet med sponsorer så att deras redan så högtidliga arrangemang skall bli ännu trevligare.
img_0188

Foto: Simon Nielsen

PR-ansvarig
Lena Mårtensson
0708-56 49 50
pr@marskalk.chs.chalmers.se

PR-ansvarig har som åtagande att sprida Marskalksämbetets budskap till gemene Chalmerist via diverse kommunikationskanaler, både inför specifika arrangemang samt förmedla information om Chalmers traditioner. PR ansvarar också för hemsidan och kommitténs grafiska profil.