Historia

En snabb genomgång av viktiga årtal i kårens historia.

År Detta hände
1908 Elevkåren beslutar sig, med anledning av att högre avdelningen skulle erhålla professorer i vissa ämnen, för att gå till institutets styrelse med anhållan om att densamma skulle “taga i öfvervägande möjligheten af ändring af institutets namn så att högre afdelningen finge namn af Chalmers Tekniska Högskola…”. Vi var alltså inflytesrika redan då.
1911 Ett förslag om cortège antages enhälligt.
1914 Förslag om kårobligatorium framläggs.
1915 Stadgar för en sammanslagning av elevkåren och C.S. antages.
1916 De båda föreningarna skiljs från varandra igen, efter att insikt uppnåtts om det “oegentliga” i en sammanslagning.
1917 Elevkåren återupptar arbetet på samma sätt som före sammanslagningen. Vid första mötet uppdrogs åt förtroenderådet att försöka utverka “ingeniörstitelns inflikande i avgångsbetyget”.
1920 Elevkåren beslutar att samtliga exempel giva på skrivningar under läsåret skall samlas och utges i form av hektograferade exempelsamnlingar varje hösttermin. En schapipograf inköptes för hektograferingen.
1926 Ytterligare stadgar för en sammanslagning av elevkåren och C.S. godkännes.
Kårstyrelsen beslutar om att trycka en reklambroschyr för stimulerandet av intresset för kårens uppgift.
1927 Stadgan för sammanslagningen ändras.
115 kronor avsätts till en byggnadsfond för kårhuset.
1929 Sammanslagningen läggs ner. Origo, studenternas lokal på gamla Chalmers invigs.
1937 Chalmers Tekniska Institut blir Chalmers tekniska högskola och likställs med Tekniska Högskolan i Stockholm. Sportstugan i Härryda invigs.
1944 ChS startar kårtidningen Tofsen. ChS får sitt först kårhus, Lopphuset. Förslag till nytt kårhus ritas.
1948 Det första Chalmersspexet, “Bojan”, har urpremiär. Lopphuset restaureras.
1949 Kårfullmäktige kommer till.
1952 Nya kårhuset invigs. Maten lagas i det gamla Lopphuset och fraktas till kårhusets matsal i en buss, Tuggbussen.
1957 Chalmers Studentkårs nya matsal, Nyfiket, invigs.
1958 Chalmersspexet donerar 64 öre till staten “för utjämnande av statsskulden till jämt krontal”.
1963 Chalmers Studenthem invigs.
1964 Bastun i Härryda byggs av C.S., för att sedan doneras till Chalmers Studentkår.
1968 Pripps ockuperas.
Chalmers styrelse beslutar att två studenter skall vara med i styrelsen.
1970 Chalmers Studentkårs första officiella fullmäktigeval.
1975 Det första CHARM (Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsdagar) arrangeras.
1976 Restaurangens nya matsal invigs.
1978 Studentkåren registrerar sin symbol “Avancez” som varumärke.
1979 Chalmers Studentkår firar 75-årsjubileum och Hans Majestät Konungen kommer på besök.
1988 Cremona bokhandel blir ett aktiebolag.
Sommarklubben blir ett aktiebolag.
1996 Cremona delas upp i två bolag, en bokhandel och ett dataföretag.
1997 Chalmers Studentkår anhåller hos den brittiske premiärministern om att få hyra Hongkong under några minuter i samband med dess återgång til Kina.
Chalmers Studentkår anordnar CHARM, Europas största arbetsmarknadsdag anordnad av en högskola.
1998 Studentkåren anmäler TV-programmet “Propaganda” för avsaknad av balans och saklighet i ett inslag om kåren. Programmet fälls i Granskningsnämnden för radio och TV.
1999 Kårhuset rivs och studentkåren flyttar tillfälligt in i Skeppshuset.
2001 Debattens vågor går höga om CS:s vara eller inte vara i kårhuset.
Chalmers Studentkår flyttar in och inviger sitt nya kårhus.
Ny webbplats presenteras.
På FuM 6 den 14/3 slogs det att Marskalk skall bli en kommitté under kåren, vars uppgift bilda kårens fanborg vid högtidliga tillfällen samt att förvalta och upprätthålla Chalmers Studentkårs goda traditioner
2003 Diskobollen sätts upp i kårhuset som en gåva från FestU, Lob och Svea. Kåren står för besiktning och montering. Diskobollen är 120 cm i diameter.
Lillbastun i Härryda brinner på grund av en gåva från Finland i form av ett vedeldat bastuaggregat. Detta installeras i smyg av våra finska vänner. Detta visar sig ödesdigert och resulterar i en rejäl ombyggnad av Lillbastun.
2004 Järnvägsvagnen kommer till Chalmers. Den blir väl mottagen av Marskalksämbetet samt en stor mängd teknologer som slutit upp för att se på avlastningen av densamma. Vagnen lastades av till Chalmershymnen och klirret av champagneglas. Upphovsmannen till projektet, Niklas Andersson, tog med ett leende emot den 42 ton tunga AB3:an.
Chalmers studentkår firade 100 år och Chalmers Tenkiska Högskola fyllde 175 år.
2007 Kårhuset på campus Lindholmen invigs.
2009 Cortègen firar 100 år.
Kårobligatoriet avskaffas på övriga lärosäten. Chalmers Tekniska Högskolas styrelse beslutar om att behålla det på Chalmers.
2012 Ny grafisk profil lanseras.
2013 Visionen om ett Kårhus på Landet antas och projektering av ny- och ombyggnation i Härryda påbörjas.
historia

CFFC / Mattias Alm

Vill du veta mer om Chalmers och kårens historia går det bra att läsa i Chalma Mater. Böcker i sex band om Chalmers från artonhundratalet och framåt. Finns att köpa på Cremona. Läs om Chalma Mater på Chalmersska ingenjörsföreningens hemsida.