Höstbal

En bal med en twist!

host

CFFC / Christophe Bengtsson

Under de senaste åren har det blivit tradition med höstbal vid Chalmers Studentkår. Höstbalen skiljer sig från vårbalen genom att ha en twist, ett tema. Temat tillkännagivs inför biljettförsäljningen som sker ungefär en månad innan balen äger rum.

Klädseln på höstbalen skall ej frångå klädkoden högtidsdräkt men får gärna prydas temaenligt.