Akademiska traditioner

Chalmers tekniska högskola har tre återkommande akademiska ceremonier där Marskalksämbetet hjälper till. Dessa är examensceremonin, doktorspromotionen och professorsinstallationen.

Examensceremoni

Chalmers tekniska högskola har två examensceremonier per år för att hylla alla de nyutexaminerade studerande som fått ut sin examen från Chalmers. Ceremonin hålls i RunAn i Kårhuset på campus Johanneberg med efterföljande trerätters middag i Kårrestaurangen.

De som kan delta i examensceremonin är examinerade högskoleingenjörer, sjöbefäl, teknologie kandidater, magistrar, civilingenjörer och arkitekter. Även utländska masterstudenter kan delta.

doktorsPromotion

Chalmers erhöll rätten att utdela doktorsgraden år 1940. Fram till och med 2019 har 9 jubeldoktorer, 3 279 teknologie doktorer, 353 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer, 1 medicine doktor och 213 teknologie hedersdoktorer promoverats.

Den årligen återkommande promotionshögtidligheten äger rum i maj eller juni. Vid detta tillfälle delas också Chalmersmedaljen ut och årets forskarhandledare utses. Efter själva promotionsakten följer en banquett.

Professorsinstallation

För att hälsa nya professorer välkomna till  Chalmers hålls en ceremoni med efterföljande banquett tillsammans med deras kollegor.