Chalmersmössans folklore

Mössan är, som Du säkert vet, egentligen två mössor. En vit och en svart. Den svarta mössan bäres från mösspåtagningen den första oktober fram till mösspåtagningen precis innan Cortègen den sista april. Denna mössa är den första som nymble får bära. Under den andra halvan av året bäres den vita mössan.

Varje vår, lagom till mösspåtagningen, köper teknologen en majblomma, som fästs i någon av de två kulorna på tofsen. Detta innebär att man kan avgöra hur länge någon gått på Chalmers enbart genom att se hur många majblommor hen har i sin tofs. Det fungerar ungefär som årsringar.

mossa

CFFC / Andreas Andersson

Det är lämpligt att sätta fast majblomman på ett sådant sätt att den sitter väl fast men är lätt att ta av, då det är olämpligt att bära majblommor då mössan bäres vid begravningar.

Tofsen består av en mängd trådar (en bra bit över 300 stycken), och alla dessa har en inbyggd vilja att fransa upp sig i den nedre änden. För att förhindra detta skall varje tråd förses med en knut. Denna knut ska vara knuten i åtta, alltså inte som en vanlig överhandsknop. Att förse tofsen med knutar är en uppgift som normalt sköts av teknologens partner. Detta då det gängse priset är en kyss per knut. Om partner saknas utnyttjas lämpligen någon lösare bekantskap som accepterar betalningen.

För att hitta en partner bland sina medchalmerister kan de två kulorna konsulteras. Dessas placering anger nämligen teknologens civilstånd. Det hela är ganska enkelt: Om Chalmeristen har partner placeras kulorna tätt ihop mitt på tofsen. Om vederbörande är förlovad sitter de tätt ihop men längst upp. Om en istället är gift placeras kulorna ihop längst ner. I de fall då en repektive saknas placeras kulorna lämpligen så, att de delar tofsen i jämna tredjedelar.

Variationer på traditionen vad gäller kulorna förekommer, men dessa variationer understöds inte centralt.

Det som skiljer den sofistikerade chalmeristen från barbariska KTH-are m.fl. är att viss etikett tillämpas vid bärandet. Mössa bäres till exempel aldrig inomhus, utom till högtidsdräkt. Emilia får däremot, om hon så önskar, bära mössa även inomhus. Som inomhus räknas även bussar och bilar, men inte spårvagnar, av historiska skäl.