Chalmersmössan

Dessa regler är fastslagna av kåren, och är de enda riktiga regler som finns. Ytterligare förslag ges i den folklore som gäller mössan.
 • Mössan består av mössa och tofs. I tofsen sitter två träkulor (notera att de nya tofsarna inte har träkulor utan endast små trådnystan /Marskalksämbetets anm.)mossan
  Varje år inhandlas en majblomma. Denna placeras i en av de två träkulorna på tofsen.
  Mössan bör ej utsmyckas med något utöver de i dessa regler explicit nämnda applikationerna.
 • Mössan må bäras av medlemmar i Chalmers Studentkår, med avsikt att avlägga examen.Mössan må vid festligare tillfällen även bäras av utexaminerade från Chalmers.
 • Mössa bärs ej inomhus. Emilia må, då så kan anses lämpligt, bära mössa även inomhus.
 • Vit mössa bäres från mösspåtagningen den 30 april fram till mösspåtagningen den 1 oktober. Svart mössa bäres från mösspåtagningen den 1 oktober fram till mösspåtagningen den 30 april.
  Nymble äger rätt att påtaga mössa från det tillfälle då de övergår från att vara nolla till att vara nymble.
  Vid studentexamensfester må vit mössa bäras även före april månads utgång, dock endast under själva festligheten, och inte på väg till eller från densamma.
 • Till högtidsdräkt bäres vit mössa. Mössan må bäras inomhus.
  Vid begravning bäres vit mössa utan applikationer med sorgband. Sorgband bäres så att kokarden döljes.

Andra tekniska högskolor har varianter på mössan, om dessa kan du läsa om hos Studentmössans Vänner.